Неочаквани печалби

Неочакваните печалби са еднократни печалби далеч над нормата. Тези приходи обикновено се причиняват от рядко и изключително благоприятно събитие, което засяга цяла индустрия, група от компании или само една организация. Например, нефтената и газовата индустрия понякога се възползва от много високи ценови точки за петрола, от които те прибират неочаквано печалба.

Когато се получат необикновени печалби, може да има тласък за облагане на допълнителните печалби. Типичният отговор е, че бенефициентът трябва да инвестира допълнителни средства, за да бъде готов за компенсиращ спад на печалбите на по-късна дата.