Кога да се премахне натрупаната амортизация

Натрупаната амортизация е компилация от амортизацията, свързана с актив. Когато активът се продава на друг изхвърлен начин, трябва едновременно да премахнете натрупаната амортизация. В противен случай с течение на времето в баланса ще се натрупа необичайно голямо количество натрупана амортизация.

Например, Haversack Company разполага с 1 000 000 щатски долара дълготрайни активи, за които е начислила 380 000 натрупани амортизации. Това води до следното представяне на баланса на Haversack: