Степен на общия ливъридж

Степента на общия ливъридж е пропорционалната промяна в нетния доход, свързана с дадена промяна в приходите. Това е комбинация от степента на оперативен ливъридж и степента на финансов ливъридж. Когато дадена компания има голям размер на оперативен и финансов ливъридж, дори и умерена промяна в продажбите си може да предизвика съществена промяна в нейната рентабилност. Степента на общия ливъридж може да бъде изчислена чрез разделяне на процентната промяна в печалбата на акция на процентната промяна в продажбите.