Процесът на одобрение на фактурата

Одобренията трябва да се избягват, доколкото е възможно в процеса на задълженията. Съществува значително препятствие, свързано с чакането на мениджър да одобри фактура, така че използвайте възможно най-много други алтернативи. Например:

  • Използвайте поръчката за покупка като одобрение . Ако отделът за покупки вече е издал поръчка за покупка, тогава самата поръчка за покупка трябва да е достатъчно доказателство, че може да бъде платена фактура.

  • Премахнете одобренията за малки суми . Установете прагова сума на фактурата, под която няма нужда от одобрение.

  • Използвайте отрицателни одобрения . Изпратете копие на фактура до одобряващ, с инструкции за отговор, само ако има проблем с фактурата. Задълженият персонал ще приеме, че всички други фактури са одобрени по подразбиране.

  • Получете одобрения лично . Ако е абсолютно необходимо да се получи одобрение, накарайте счетоводител да предаде фактурата на ръка, да отговори на всички въпроси, поставени от одобряващия, и да върне подписаната фактура. Това отнема много време, но гарантира, че фактурите ще бъдат върнати своевременно.