Елемент на разходите

Елемент на разходите е цената на ресурс, който се консумира от дадена дейност. Концепцията се използва при изчисляване на разходите въз основа на дейности. Например производствените доставки могат да бъдат елемент на разходите, който е включен в пул от разходи за производствен процес.