Теоретичен капацитет

Теоретичният капацитет е количеството на пропускателната способност, което би могло да бъде постигнато, ако дадено производствено съоръжение е в състояние да произвежда най-високото си ниво на ефективност без престой. Теоретичният капацитет не трябва да се използва за целите на планирането или бонус компенсацията, тъй като е практически невъзможно да се постигне на практика. Следните фактори могат да попречат на способността на дадено съоръжение да достигне теоретичния си капацитет:

  • Планова поддръжка

  • Непланирана поддръжка

  • Недостиг на суровини

  • Подмяна на оборудване

  • Недостиг на работна ръка

  • Прекъсвания на електрозахранването

  • Деяния на Бог, като наводнения и земетресения

Теоретичният капацитет е известен още като идеален капацитет.