Одит за съответствие

Одитът за съответствие е одитен ангажимент, при който целта е да се определи дали организацията се придържа към условията на договор или определени правила и разпоредби. Например одит за съответствие може да бъде насочен към:

  • Гарантиране, че се спазват условията на облигацията

  • Гарантиране на правилното изчисляване и изплащане на роялти

  • Проверка, че заплащането на обезщетенията на работниците се отчита правилно