Отчет за опаковане

Отчетът за приключване е евтин годишен отчет,  който представлява формуляр 10-К на публично дружество с обвивка за годишен отчет. От ръководството може да се добави малко допълнителен коментар. Цената се поддържа ниска, като се избягва използването на графики или цветове и чрез минимизиране броя на страниците.

Отчет за приключване обикновено се издава, когато бизнесът не иска да похарчи прекомерна сума за годишен отчет, и особено когато се обръща малко внимание на отношенията с инвеститорите. Издателят на такъв отчет обикновено е по-малка публична компания. По-големите предприятия обикновено са готови да отделят значително повече пари за изготвянето на по-пищен годишен доклад.