Дефиниция на спирала на смъртта

Смъртната спирала е ситуация, при която продължаващият спад на пазарната цена на акциите на компанията кара повече инвеститори, притежаващи конвертируеми банкноти или привилегировани акции, да конвертират своите акции в обикновени акции на емитента, в резултат на което първоначалните собственици на бизнеса губят контрол над субекта. Тази ситуация се задейства от провизия в конвертируемите инструменти, при което коефициентът на конверсия се увеличава с намаляването на пазарната цена на обикновените акции. Ситуацията се самоустойчива, тъй като ранните конверсии в обикновени акции разреждат печалбата на акция на емитента, причинявайки още повече конверсии в обикновени акции, което допълнително разрежда печалбите и т.н. В крайна сметка ще има много акции с обикновени акции в обращение, което ще доведе до ниска печалба на акция и вероятно много ниска цена на акциите. Предвид този риск,компания, която издава конвертируеми инструменти, които могат да доведат до спирала на смъртта, вероятно отчаяно иска пари.