Програмни услуги

Програмните услуги са дейностите, извършвани от организация с нестопанска цел в изпълнение на неговата мисия. Ефективната организация с нестопанска цел ще изразходва по-голямата част от средствата си за програмни услуги.