Външна зависимост

Външната зависимост е вход от външен източник, който се изисква, преди дадена задача може да продължи. Тази зависимост често приема формата на одобрение. Например:

  • Правителствената агенция трябва да издаде експлоатационен лиценз на електроцентрала, преди съоръжението да може да бъде включено. Лицензът е външна зависимост.

  • Клиентът трябва да прегледа напредъка на даден проект и да даде своето одобрение, преди да освободи средства за плащане на следващата обобщена задача. Одобрението е външна зависимост.

  • Строителният инспектор трябва да издаде разрешение, преди да бъде одобрено окабеляването на сграда. Разрешението е външна зависимост.

Ръководителят на проекта трябва да следи отблизо външните зависимости, за да гарантира, че даден проект е завършен по график. Това може да се направи с текущи срещи за преглед на ситуацията по отношение на всяка от тези зависимости.