Парични приходи

Паричните приходи са остатъчната печалба, след като паричните разходи се извадят от паричните приходи. Разходите, използвани при изчислението, не включват никакви непарични разходи, като амортизация и амортизация. Анализаторът може да поиска да изчисли този брой от отчетените финансови отчети на компанията, като част от анализ на бизнес.