Определение на мнения на парчета

Становището е доклад, издаден от външен одитор, в който одиторът дава становище относно конкретни позиции във финансовите отчети на клиента. Този тип становище вече не е разрешен съгласно общоприетите одиторски стандарти, но е имал за цел да компенсира общо неблагоприятно становище или отказ от становище. Понастоящем мнението е забранено, тъй като то противоречи на ефекта на общото мнение.