Определение на посредническия пазар

Брокерският пазар е пазар, на който посредник търси и обединява купувачи и продавачи. Този посредник не използва собствени средства, за да поддържа инвентар за продажба на други страни. Брокерът печели от ценовия спред, който купувачите са готови да платят и на който продавачите са готови да продават, или чрез брокерска такса. Например, брокер използва поръчки за покупка и продажба, за да съчетае купувачите и продавачите на ценни книжа. Или брокерът на автомобили действа от името на купувач, за да намери търговци на автомобили, които са готови да продават превозни средства на цената, определена от купувача. Като трети пример брокерът може да помогне за намирането на потенциални купувачи на бизнес, собственост на клиент.

Като цяло посредническите пазари увеличават броя на купувачите и продавачите и подобряват общата ликвидност. Тези пазари са най-ефективни, когато е необходима известна експертиза за уреждане на сделки.