Фокусирана фабрика

Фокусираната фабрика е високоефективно производствено съоръжение, което е проектирано да създаде ограничен набор от продукти с минимални разходи и висока производителност. Типичният фокусиран завод е проектиран да произвежда в голям обем и може да има значителна база дълготрайни активи. Предвид тези характеристики, фокусираната фабрика вероятно ще има доста голям размер на постоянни разходи, което означава, че ще загуби пари, освен ако не може да произвежда в голям обем; по-малките обеми ще изпуснат съоръжението под точката му на безубезност.