Времеви риск

Времевият риск е несигурността, свързана с покупката или продажбата на ценна книга, за да се възползвате от високите или ниските точки в пазарната цена. Резултатът може да намали стойността на портфейла на инвеститора поради покупка на прекалено висока цена или продажба на прекалено ниска цена. Инвеститор, който се опитва да определи времето на пазара, за да приведе своите дейности за покупко-продажба с ниски и високи точки в пазарните цени, обикновено не успява и вместо това генерира по-ниска обща оценка на портфейла от по-пасивен инвеститор.

Например, инвеститор изпитва времеви риск, когато продава целия си портфейл в очакване на корекция на пазара, след което планира да изкупи обратно акциите на по-ниска цена. Тя поема риска да не изкупи обратно в точния момент, когато цените на акциите са в най-ниската си точка.