Подреждане на пружинно заключване

Пролетното споразумение за заключваща кутия изисква използването на контролирана от заемодателя депозитна сметка само когато има задействащо събитие, например неизпълнение на заем от кредитополучател или провал на съотношението за обслужване на дълга. В този момент акаунтът е създаден и платеците са уведомени да изпращат своите плащания до заключващата кутия.

Този задействащ механизъм осигурява на заемодателя известна сигурност, тъй като тогава той има пряк достъп до паричните потоци на кредитополучателя. Освен това няма периодични разходи, свързани с тази опция, докато акаунтът не бъде създаден.