Чернова на експозиция

Черновата за експозиция е ранна версия на документ, който е пуснат на обществеността за коментари. След достатъчен период от време за получаване на публични коментари и по-нататъшно разглеждане от създателя на документа се освобождава окончателна версия. Концепцията за проект на експозиция е най-често свързана с предложените стандарти на Съвета за финансови счетоводни стандарти (FASB). FASB използва проекти за експозиция, за да гарантира, че обществеността има време да разгледа всички възможни последици от предложената промяна в счетоводните стандарти. Онези, които отговарят на проект на FASB, обикновено са практикуващи счетоводители, които са пряко засегнати от предложената промяна. FASB често променя своите проекти за експозиция въз основа на тези коментари.