Определение на дневника

Преглед на публикацията в дневника

Запис в дневник се използва за записване на бизнес транзакция в счетоводните регистри на бизнеса. Запис в дневник обикновено се записва в главната книга; алтернативно, той може да бъде записан в помощна книга, която след това се обобщава и прехвърля напред в главната книга. След това главната книга се използва за създаване на финансови отчети за бизнеса.

Логиката зад запис в дневника е да се записва всяка бизнес транзакция на поне две места (известно като счетоводно отчитане). Например, когато генерирате продажба за пари, това увеличава както приходната сметка, така и касовата сметка. Или, ако купувате стоки по сметка, това увеличава както сметката за задължения, така и сметката за инвентара.

Как да напиша запис в дневник

Структурата на запис в дневника е:

  • Заглавният ред може да включва номер на дневник и дата на запис.

  • Първата колона включва номера на сметката и името на сметката, в която е записан записът. Това поле е с отстъп, ако е за кредитираната сметка.

  • Втората колона съдържа дебитната сума, която трябва да бъде въведена.

  • Третата колона съдържа сумата на кредита, която трябва да бъде въведена.

  • Долен колонтитул може също да включва кратко описание на причината за влизането.

По този начин основният формат на запис в дневника е: