Крак

To foot се отнася до процеса на сумиране на числата в колона. Основаването се извършва от одитори, за да се гарантира, че посочената сума отразява точно номерата в колона.