Управлявани приходи

Управляваните печалби се получават, когато мениджърите на бизнес фалшиво манипулират отчетените нива на печалба. Манипулацията обикновено е предназначена за увеличаване на печалбите, може би за подобряване на цената на акциите на бизнеса или за квалифицирането му за заем. Печалбите могат също да бъдат коригирани надолу, за да се намали данъчната тежест на бизнеса. Печалбите могат да се управляват по много начини, като например чрез ускоряване или отлагане на признаването на приходите, коригиране на резервите за разходи и капитализиране на разходите.