Карта за материалите

Картата на книгата за материали е ръчен запис на единиците суровини, протичащи през склад. Картата обикновено съдържа информация за следните транзакции:

  • Покупки на суровини от доставчици (записват се при получаване)

  • Трансфери на суровини от склада до производствения етаж

  • Обратни разписки от производствения етаж за неизползвани излишни единици

  • Корекции на наличните салда въз основа на резултата от периодичното преброяване на инвентара

Картата съдържа текущ баланс на наличните единици от всеки вид инвентар. Картите за книга с материали са полезни в следните ситуации:

  • Да се ​​води отчет на текущия баланс на всеки вид суровина, за да се гарантира, че има достатъчно за подпомагане на планираните производствени дейности

  • Да поддържате запис на обемите на използване на всяка суровина, което може да помогне за времето и сумата на бъдещите покупки

  • Да има основен документ за нивата на използване, в случай че има разследване за липсващи единици

Картите за книга с материали не се използват в компютъризирани системи за управление на складове и затова не се срещат често в организации с по-модерни системи.