Определяне на допустимите разходи

Допустими разходи са тези разходи, посочени в договор, които могат да бъдат таксувани от клиента. Например, договор за разработване на персонализиран струг позволява възстановяването на директни материали, пряк труд и специфични режийни такси като допустими разходи. Продавачът не може да таксува други разходи на клиента. По този начин естеството на допустимите разходи зависи от условията на основния договор.

Концепцията често се прилага за договори, в които купувачът е държавно образувание.