Ликвидност

Ликвидността е способността на предприятието да плаща своевременно своите задължения, тъй като те се дължат за плащане при първоначалните им условия на плащане. Наличието на голямо количество парични средства и текущи активи се счита за доказателство за високо ниво на ликвидност.

Когато се прилага към отделен актив, ликвидността се отнася до способността да се преобразува активът в пари в кратък срок и с минимална отстъпка. Наличието на активен пазар с много купувачи и продавачи обикновено води до високо ниво на ликвидност.