Метод на двойно удължаване

Методът на двойно удължаване се използва за получаване на ценови индекс от представителна извадка от артикулите на склад. Индексът се изчислява чрез измерване на извадката от инвентара при неговите разходи за текущата година и базовата година и сравняване на двете цифри. Името на този метод идва от използването на две изчисления за удължаване - едното за текущата година, а другото за разходите за базовата година. Този индекс се използва при изчисляването на стойността на долара LIFO. Методът на двойно удължаване е най-приложим, когато има малка промяна в характеристиките на инвентара по време на периода на измерване.