Работен билет

Работният билет е стандартен формуляр, при който работниците отбелязват времето, прекарано на конкретни работни места. След това тези билети се събират и използват за начисляване на разходите за директен труд на работните места. Работните билети са съществен елемент от цената на работата, въпреки че ръчното водене на документация може да бъде заменено с директни записи в компютърна програма.

Ако в момента има няколко отворени работни места, служителят може да запише много различни такси върху работния билет в рамките на кратък период от време. За по-големи и по-сложни работни места служителите е по-вероятно да заредят времето си само на една или две работни места по време на работен период.