Отложен дебит

Отсроченият дебит е разход, който все още не е изразходван, така че временно се класифицира като актив. След като разходите са изразходвани, те се начисляват върху разходите. Отсрочените дебити обикновено се класифицират в сметката за предплатени разходи, която се появява като текущ актив в баланса. Примери за отсрочени дебити са предплатена застраховка, предплатени медицински разходи и предплатена реклама.

Подобни условия

Отсроченият дебит е известен също като предплатен разход.