Определение за минимална гаранция

Минималната гаранция е авансово плащане, извършено от лицензополучател към лицензодателя за правото да продава или разпространява музика или филми. Лицензополучателят трябва да запише това плащане като актив. Впоследствие тази сума се начислява на разходи в съответствие с условията на свързаното лицензионно споразумение. Ако част от плащането не изглежда възстановима от бъдещото използване на правата, получени от лицензополучателя, невъзстановимата част от плащането трябва да бъде начислена на разходи през текущия период.

Когато продуктът, свързан с гаранция, се продава по-добре от очакваното, лицензополучателят ще бъде задължен да направи допълнителни плащания на лицензионни възнаграждения на лицензодателя.