Разходи за набиране на средства

Разходите за набиране на средства са класификация на разходите, използвани от организация с нестопанска цел. Разходите, включени в тази класификация, са пощенски пратки за набиране на средства, функции за набиране на средства и разпределение на компенсациите на тези служители, ангажирани с тези дейности. Делът на разходите за набиране на средства към общите разходи често се преразглежда от участниците, за да се определи степента, в която техните вноски ще отидат за по-голямо набиране на средства, а не за целите на предприятието.