Когато счетоводната грешка е съществена

Съществеността на счетоводната грешка се определя въз основа на връзката й с прогнозния доход за цялата година и нейния ефект върху тенденцията на печалбите. Ако грешката е съществена по отношение на междинен период, но не и на резултатите за цялата финансова година, тя трябва да бъде оповестена през междинния период.