Директен кредит

Директният кредит е електронен трансфер на средства чрез системата ACH (Automated Clearing House). Плащането се инициира от платеца, който изпраща средства директно в банковата сметка на получателя. Уреждането обикновено се случва в рамките на един или два работни дни. Преките кредити обикновено се използват за периодични плащания на компенсации на служителите. Този подход може да се използва и с доставчици.

В директната кредитна транзакция има малко място за допълнителна информация относно естеството на плащането, така че тази подробност може да бъде изпратена на получателя отделно в съвет за парични преводи.

Подобни условия

Директният кредит е известен още като директен депозит.