Метод на самостоятелни разходи

Методът на самостоятелните разходи разпределя груповите разходи за потребителите като процент от разходите, които биха били направени индивидуално от всеки потребител. Например отделът за полеви услуги и отделът за връщане искат да изпратят ремонтирани уреди на двама клиенти, намиращи се в един и същи град. За да направи това поотделно, отделът за полеви услуги ще трябва да плати $ 300 такси за доставка, докато отделът за връщане ще трябва да плати $ 150. Вместо това компанията решава да наеме собствен камион и шофьор, за да извърши доставките, на обща цена 330 долара. При самостоятелния метод отделът за полеви услуги се таксува с 220 щ.д. от разходите за доставка по следната формула:

$ 300 Независима доставка на полеви услуги ÷ ($ 300 Независима доставка на полеви услуги

+ $ 150 Независима доставка на отдел за връщане)

= 66,67% от общите разходи за независими доставки

66,67% x 330 $ Консолидирана доставка = $ 220 Разпределение на разходите

Същата формула се използва за таксуване на $ 110 в отдела за връщане.

Този подход е относително прост и разбираем метод за разпределение на разходите.