Капитализация на доходите

Капитализацията на печалбата се използва за оценка на бизнеса чрез извеждане на нетната настояща стойност на прогнозираните бъдещи печалби. Концепцията може да се приложи и към отделни дъщерни дружества, продуктови линии, продукти и работни центрове, за да се определи тяхната стойност за по-нататъшни инвестиционни цели. Има няколко проблема, които трябва да знаете, когато използвате този метод, а именно:

  • Паричните потоци трябва да бъдат дисконтирани, а не отчетени печалби, тъй като информацията за печалбите може да не е показателна за потенциала на основните печалби на даден бизнес.
  • Помислете за променливостта на прогнозираните парични потоци. Ако предприятието е имало история на променливи парични потоци, помислете за намаляване на размера на бъдещите парични потоци, включени в изчисляването на капитализация на печалбата, или използвайте по-висок процент на дисконтиране.
  • Може да няма достатъчно предишна история на паричните потоци, за да се създаде валиден набор от очаквани бъдещи парични потоци.