Променена проверка

Променен чек е инструмент по договаряне, при който ключови елементи са променени, за да се измами някой. Информацията, която може да бъде променена при проверка, включва следното:

  • Проверете датата

  • Сума в долари, която трябва да бъде платена

  • Име на получателя

Например името на получателя може да бъде променено от Смит на Смитсън, като по този начин позволява на Смитсън да бъде платено. Или сумата в долари, която трябва да бъде платена, може да бъде променена от $ 100 на $ 1000.

Когато банка получи чек, за който подозира, че е променен, тя има право да откаже да уважи чека. Отговорността за променен чек може да носи всяка страна, участваща в обработката му, в зависимост от това къде пребивава небрежността. По този начин страната, която тегли чека, банката, в която е изтеглен чекът, или банката, която представя чека, могат да се считат за отговорни в зависимост от обстоятелствата. За да се предпази от промяна, издателят на чек трябва да гарантира, че в неговите редове за брой и количество не са останали значителни празни места.