Съвместни разходи

Съвместните разходи са разходи, които са от полза за повече от един продукт и за които не е възможно да се отдели вноската за всеки продукт. Счетоводителят трябва да определи последователен метод за разпределяне на съвместните разходи към продуктите.

Съвместните разходи вероятно ще възникнат до известна степен в различни моменти от всеки производствен процес.