Определение за дневни

Дневните разходи са дневни надбавки за направени разходи, които работодателят плаща на своите служители. Това плащане обикновено се свързва с пътуванията на служителите и е стандартната сума, която работодателят очаква от персонала му да похарчи за хотели и храна, докато е на път. Опростена форма на дневни разходи е стандартният процент на пробег, платен на служителите, които карат собствени автомобили, докато работят в компанията. Като плаща тази стандартна дневна сума, работодателят може да се откаже от необходимостта да преглежда отчетите за разходите на служителите. Служителите могат да се възползват от договореност за дневни, като умишлено харчат по-малко от сумата и след това плащат определената сума за дневни.

Работодателят може да плати каквато и да е дневна сума, но има някои стандарти, които обикновено се спазват. Например работодателите плащат стандартния процент на пробег, публикуван от Службата за вътрешни приходи всяка година. Друг източник на дневна информация е Администрацията за общи услуги, която редовно публикува наръчник, в който се посочват разходите за възстановяване на пътни и развлекателни разходи за голям брой градове.