Разни разходи

Разни разходи са различни разходи, които не се правят често. Тези разходи се записват в сметка, наречена разнородни разходи. Целта на използването на тази сметка е така, че счетоводителите да не трябва да губят време, за да идентифицират точния характер на тези разходи и да ги разпределят към други, по-точно дефинирани сметки.

Ако определени разходи в рамките на тази класификация започват да се правят по-често, тогава те трябва да бъдат преместени от сметката за различни разходи в сметка, която ги идентифицира по-конкретно.

Подобни условия

Разни разходи са известни също като различни разходи.