Буферен запас

Буферният запас е прекомерно количество суровини, които се държат под ръка, за да се предпазят от непланиран недостиг на материални запаси, водещ до производствения процес. Количеството буферен запас, което трябва да се задържи, включва балансиране на разходите за допълнителния запас спрямо размера на прекъсванията на производството, който се избягва чрез наличието на допълнителен запас.

Концепцията също така се позовава на практиката на правителствата да купуват излишни стоки през периоди, когато има излишно предлагане и да ги продават, когато нивото на предлагането е необичайно ниско. По този начин цените на стоките не стават твърде ниски (по време на периоди на голямо предлагане) или твърде високи (по време на периоди на ниско предлагане). Основната теория е, че тази практика води до по-стабилни ценови условия за производителите. Концепцията може да се приложи към много продукти, включително масло, царевица и масло.