Ограничени пари в брой

Ограничените парични средства е обозначение, поставено върху определена сума в брой, което има за цел да предотврати използването на тези средства за общи оперативни дейности. Вместо това определените средства са запазени за конкретна цел, като например плащане за построен актив, изплащане на дивидент, плащане на облигации или очаквано изплащане в резултат на съдебен процес.

Размерът на всякакви парични ограничения и причините за тях са посочени или във финансовите отчети на организация, или в придружаващите бележки под линия. Ако ограничените средства трябва да бъдат използвани в рамките на една година, те се класифицират като текущи активи. В противен случай те се класифицират като дългосрочни активи.