Анализ на ограничения

Анализът на ограниченията се фокусира върху тесните места в организацията. Съгласно тази гледна точка, мениджърът трябва да се съсредоточи само върху максимизирането на използването на затруднение, тъй като затруднението контролира общата рентабилност на бизнеса. Фокусирането върху който и да е друг аспект на бизнеса не оказва влияние върху печалбите. Това е важна концепция, тъй като тесните места могат да бъдат намерени навсякъде в (или дори извън) бизнес. Например, ако продажбите изискват висока степен на технически познания и всички търговци са напълно използвани, тогава бизнесът няма да постигне постепенно увеличение на продажбите, освен ако не може по някакъв начин да наеме и обучи допълнителни търговци. По подобен начин една компания няма да може да произвежда допълнителни единици на джаджа, ако ключова част е достъпна само от един доставчик и този доставчик работи на максималния си капацитет.