Разпродажби

Общ преглед на счетоводното отчитане на продажбите

Търговците редовно предлагат на своите клиенти договорености за разпродажба, където клиентите имат право да заделят конкретни артикули, обикновено в замяна на депозит. Търговецът запазва попечителството върху стоките, докато клиентът не изплати остатъка по стоката. Този план за отпускане е особено полезен за клиенти с по-ниски доходи, които може да нямат достатъчно средства, за да платят пълната сума на покупката наведнъж.

Ако клиентът не завърши покупката, тогава търговецът на дребно може да има право да запази депозита.

Според Комисията по ценните книжа и борсите продавачът не може да признае приходи, свързани със забавяне, докато не достави държаните стоки на клиента. До този момент всички парични средства, получени от клиента, трябва да се записват като пасив.

Счетоводно отчитане по МСФО за планови продажби

Продавачът признава приходи само когато достави стоката. Ако обаче историческият опит на продавача показва, че повечето отсрочени транзакции се преобразуват в продажби, тогава той може да признае приходи, когато получи значителен депозит, при условие че стоките са на ръка, идентифицирани и готови за доставка.