Корпоративно разделение

Корпоративното подразделение е отделна оперативна единица на бизнеса. Често се създават отдели по продуктови, дистрибуционни или географски линии. Например една корпорация може да бъде организирана в отдел за потребителски продукти и индустриален отдел. Друг пример е вътрешно и международно подразделение. Не трябва да има отделно юридическо лице за всяко отделение; по този начин едно юридическо лице може да съдържа няколко корпоративни подразделения.