Приходи от лихви

Приходите от лихви са печалбите, които предприятието получава от всякакви инвестиции, които прави, или по дълг, който притежава. Съгласно счетоводната база за начисляване, предприятието трябва да записва приходи от лихви, дори ако все още не е платено в брой за лихвите, стига да е спечелило лихвата; това се прави с запис на дневника за начисляване. Съгласно счетоводната база в брой приходите от лихви се отчитат само когато предприятието получи парично плащане за лихва.

Например компания, използваща начисляващата се база за счетоводство, закупува депозитен сертификат за $ 10 000 и печели 6% лихва върху него, което води до приходи от лихви от $ 600 след една година. Записът в дневника за записване на тези приходи от лихви ще бъде: