Поръчка

Поръчката за покупка е писмено разрешение от купувача за придобиване на стоки или услуги. Документът упълномощава доставчик да доставя на купувача на цена, ниво на качество, дата на доставка и някои други условия, посочени в споразумението. Поръчката за покупка е правно обвързваща, след като доставчикът я подпише.

Поръчката за покупка отнема много време за създаване. За да се намали натоварването, някои организации издават главна поръчка за покупка на всеки доставчик, разрешавайки значително повече от първоначално необходимото и след това издават издания срещу главната поръчка за покупка, ако е необходимо. За да спестите време, много поръчки за покупка вече се доставят в електронен формат през Интернет.