Придобиване на стъпка

Етапно придобиване се случва, когато придобиващото предприятие получи контрол върху предприятие, за което то вече притежава неконтролиращ дял. Тази ситуация може да възникне, когато евентуалният приобретател има опция да закупи останалите акции на бизнес, който вече не притежава.