Отворена сметка

Отворената сметка е споразумение между бизнес и клиент, при което клиентът може да закупи стоки и услуги на базата на отложено плащане. След това клиентът плаща бизнеса на по-късна дата. Това споразумение обикновено се ограничава от максималния размер на кредита, който организацията е готова да предостави на клиента.

Концепцията за открита сметка също се отнася до всяка сметка, която има ненулево салдо.