Законова консолидация

Законовата консолидация е комбинация от две дружества чрез сделка за сливане, при която двете субекти се заменят с нови. Оригиналните обединяващи се обекти се прекратяват.