Разделни разходи

Разделни разходи са всички разходи, направени след точката на разделяне в производствения процес, които могат да бъдат възложени на конкретни продукти. Цената, на която се продава един от тези продукти, никога не трябва да бъде под размера на направените отделни разходи, тъй като това би довело до загуба.