Определение на опаковъчния списък

Опаковъчният списък е подробно изложение на съдържанието на даден пакет, което се използва от получателя за проверка на съдържанието. Опаковъчният списък обикновено включва описание, количество и тегло за всеки елемент в опаковката. Не включва цените на доставяните артикули. Приготвя се от продавача, който го включва в опаковката или го прикрепя към външната страна на опаковката в лепилна торбичка.

Опаковъчен списък е известен също като опаковъчен фиш.