Програма за намаляване на разходите

Програма за намаляване на разходите е план за намаляване на разходите с цел подобряване на печалбите или паричните потоци. Когато програмата за намаляване на разходите има за цел да противодейства на краткосрочния спад на оперативните резултати, е по-вероятно да бъде насочена към дискреционни разходи, които са тези разходи, които нямат краткосрочно въздействие върху ефективността на компанията, като поддръжка и разходи за обучение на служителите. Когато програмата за намаляване на разходите вместо това има за цел да противодейства на по-дългосрочен спад на резултатите, фокусът е върху отцепването на продукти и програми, които са по-малко склонни да генерират печалби или парични потоци в дългосрочен план. Програма за намаляване на разходите може да се комбинира със стратегическа промяна, при която по-старите продуктови линии и програми се съкращават, за да се осигури финансиране за новата посока на бизнеса.